# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wert und kapitalprofit, neubegrundung der objektiven wertlehre.
Oppenheimer, Franz,
Jena (Alemanha) : 1926.
Wikileaks: a guerra de Julian Assange contra os segredos de Estado / 
Leigh, David.  Harding, Luke 
2011.